BOZ GURDUŇ BALALARY


Büyütmek için resme tıklayın...
ISBN :
978.975.267.882.8
Yayınevi :
Berikan Yayınevi
Basım Yeri / Yılı :
ANKARA / 2014
Sayfa Sayısı :
88
Ebat :
14 cm X 21 cm
Fiyatı :
Sorunuz..


Şahyr Nyýazy Ýyldyrym halkyň mertlik, millet söýerlik,watanperwerlik, batyrlyk däplerini örän näzik, inçe,eziz owaz bilen bermegi başardy. Şoňa görä onuň goşgulary diňe ýigriminji asyrda  däl-de,eýsem bir näçeasyrlap aydylyp gelin ýänklassyk aýdymlar ýalyeşidilýär.

Şahyrbu sarsmaz millilik duýgulary üçin azar barynyhem çekdi. Emma ony ýolundan dönderip bilen güýç tapylmady.

Nyýazy  Ýyldyrym Gençosmanogly henizylym  tarapyndan doly  barlanmadyk - işlenmedik  Türkçülik–Türkmençilik däplerini  halkyň unutmazlygy  üçin, o beýik däpleri gelejek nesilleriňem dowam etdirme giüçin jan çekdi.Oňa ýalňyş düşünilen halatlary hem az bolmady.

Emmaşahyr öz milletine guwanmaga, özgahrymançylykly geçmişini ýatlamaga haklydy.

Häzirki döwürde N.Ý.Gençosmanoglynyň şeýlemeşhurlygynyň ilkinji sebäbi–onuň milliduygulary belent–belent owaz bilen beripbilenligindedir.

Bu şahyryň örän  inçe şahyrlyk sungaty,gadymyOguz diliniň şirinliginden ussat peydalanyşy hakda–da köp zat aýtsa bolardy.

 

 

© 2019   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri