Bir Türk Diplomatının EVRÂK-I SİYÂSİYYESİ


Büyütmek için resme tıklayın...
Yayın Haz. : Dr. Tevfik EVCİ
Yayın Haz. : Özgür ERBULUT
ISBN :
978.625.7254.27.4
Yayınevi :
Berikan Yayınevi
Basım Yeri / Yılı :
ANKARA / 2020
Sayfa Sayısı :
324
Ebat :
16 cm X 24 cm
Fiyatı :
Sorunuz..
Mehmed Selahaddin Bey'in babası Giresun'un nüfuslu ailelerinden Dizdâr-zâdelere mensup, Şam-ı Şerif Erzak-ı Askeriyye İdaresi memuru sabıkı Hacı İsmail Hakkı Bey, annesi Safiyesultan-zâdeler olarak tanınan aileden Mehmed Dâniş'in kızı olan Hâce Fatma Azîze Hanım ile Muzîka-i Hümâyûn binbaşılarından Edîb Efendi'nin kızı Fatma Besîme Hanım'dır. 1858 yılında İstanbul'da doğan Mehmed Selahaddin Bey Beşiktaş Rüşdiyesi'nde eğitime başlamıştır. Buradan mezun olduktan sonra Dârulmuallimîn ve Muallimât müdürü Hoca Osman Efendi, müderrislerden Çorumlu Hoca Ahmed Efendi ve daha başka hocalardan ders alan Selahaddin Bey, bir müddet de Menşe-i Küttâb-ı Askerî'ye de eğitim görmüştür.
Memuriyete Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî Harbiye Dairesi'nde başlamıştır. 22 Temmuz 1878 tarihinde üç ay müddet ve maktuen yetmiş beş altın harcırah ile Ferik Osman Paşa maiyetinde Rusya'dan Osmanlı esirlerinin iadesi ile ilgili çalışmalarda geçici memur olarak bulunmuştur.


© 2021   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri