ŞEYH ALÂEDDİN ALİ es-SEMERKANDÎ ve MENÂKIB- NÂMESİ


Büyütmek için resme tıklayın...
Yayın Haz. : Dr. İ. Hakkı MERCAN
ISBN :
978.975.267.294.9
Yayınevi :
Berikan Yayınevi
Basım Yeri / Yılı :
ANKARA / 2011
Sayfa Sayısı :
159
Ebat :
14 cm X 24 cm
Fiyatı :
Sorunuz..

Anadolu’nun Türkleşip İslamlaşmasında ve dolayısıyla da vatanlaşmasında, tasarruf erbabının rolleri büyüktür. Bu kimseler Türklerin Ana yurdu olan Orta Asya, Maveraünnehr, İran ve Azerbaycan’dan bir disiplin içinde, H.Z. Türkistan da denilen Ahmet Yesevi’nin manevi terbiyesinden feyizlenen Anadolu ’ ya gelmişler, burada hayatın bütün devrelerinden aktif roller almışlar ve bu iklimin ebedi yurt olmasına katkıda bulunmuşlardır.

İşte bu tasavvuf erbabından olup Anadolu’ya gelerek halkı irşat edenlerden birisi de İçel İlinin Gülnar İlçesi Zeyne kasabasında medfun Şeyh Alâeddin Ali b. Yahya es-Semerkandî (öl. H 860/M 1456)’dir. Bu çalışmada hakkında mevcut kaynaklarda pek fazla bilgi bulunmayan Şeyh Ali Semerkandî, Menakıb-nâmesinden hareketle incelenmiştir.

© 2021   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri