Fetih ve Fatih'in arkasındaki gizli kahraman: Akşemseddin

04.06.2012 - YeniÇağ Gazetesi: Hazırlayan:Ahmet Yabuoğlu... Arslan Tekin yeni kitabı"Akşemseddin Fatih Fetih" de tarihimizin dönüm noktasına damgasını vuran Fatih ile ona yön veren hocası Akşemseddin ilişkisini ilk kez kapsamlı biçimde ortaya koyuyor

Eserde;belli başlı bilgi ve belgelerin yanısıra, Ak­şemseddin hakkında bir bütün hâlinde tek kay­nak olan Hüseyin Enisî'nin Ak- şemssedin'in hayatına dair"Menâkıb-ı Akşemseddin"i tam metin hâlinde bugünün Türkçesiyle yeralıyor. Akşemsed­din'in bilinen iki mektubu var­dır. Biri İstanbul'un fethi sırasın­da Fatih'in umutsuzluğa düştü­ğü sıra onu cesaretlendiren mektubudur.Diğeri ise, devlet yönetimiyle ilgilidir. Arslan Tekin, hem orijinaliyle, hem Eski Anadolu Türkçesiyle ve hem bugünün diliyle mek­tuptan yayınladığı gibi,şimdiye kadar yanlış bilinenleri de dü­zeltiyor. Akşemseddin'in İstanbul'un fethinde ne derece rol oynadığı tam belirlenememişti, kitapta, bu meseleyi de ayrıntılı biçimde işleniyor. Yine ilk defa İstanbul'un fethi ve Akşemsed­din'in rolü üzerine Evliya Çele­bi'nin yazdıklarına, orijinal di­liyle kitapta yer veriliyor. Araştırıcıların, ünlü mana ve ilim adamının değişik cephesini de­ğerlendirdikleri çalışmaları da eserde aynca ele alınarak, Ak­şemseddin, hem ilim adamı, hem mutasavvıf yönüyle çok cepheli veriliyor. "Akşemseddin Fatih Fetih",bir "övgü" kitabı değil. Arslan Tekin, hamasetin ve övgünün dışında objektif bir yaklaşımla "ne ise o" olarak hem Akşemseddin'i, hem Fatih'i, ve hem Fetih hâdisesini "Akşemseddin Fatih Fetih"te,"gerçekçi" bir dille okurlarına aktarıyor. Aynca, Hasan Ali Yücel'in1953'te Fethin 500. yılı dolayısıyla yayınladığı, Ak­şemseddin'in Fatih'e mektubu üzerine yorumu da tam metin hâlinde esere dahil edilmiş.

© 2021   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri