İlgili Makama;

Berikan Elektronik Basım Yayım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 1998 yılında Ankara’da kurulmuş Uluslararası düzeyde faaliyet yürütmektedir, Resmi Gazete’de de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği ve Doçentlik başvuruları kapsamında hem “Tanınmış Ulusal Yayınevi’’ hem de “Tanınmış Uluslararası Yayınevi’’ nitelikleri kategorisinde yer alan, özgün bilimsel kitaplar, çeviri yayınlar, süreli bilimsel yayın faaliyetlerinde bulunan, akademik camiada etkinliği ve saygınlığı kabul edilen uluslararası akademik bir yayınevidir. Yayınevimiz, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings sıralamasında ilk 500 içerisinde yer alan üniversitelerin birçoğunun kütüphanesinde (Oxford University Bodleian Libraries, Harward Universty, Stanford Unıversity, Beerkeley California University, Princeton University, Chicago University) kataloglanmaktadır.

Ayrıca yayımladığımız kitaplar; Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında da yer almaktadır. Yine yayınlarımız dünyadaki en büyük çevrimiçi kamu erişim kataloğu olan Worldcat.Org yer almaktadır.

Aynı alanda farklı yazarlara ait 2000’in üzerinde yayınımız bulunmaktadır. Bu yayınların içerisinde aynı alanda farklı yazarlara ait Türkçe dışındaki dillerde(İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça) 20’nin üzerinde eser de yayımlanmıştır.

Yayınevimiz, konusunda uzman eğitimci ve yazarlarla birlikte kuruluşundan bu yana yürüttüğü titiz ve disiplinli çalışmalarını akademisyenler ile öğrencilerin yararlandığı ve beğendiği kitapların aranan adreslerinden biridir.

Yayınevimizin çıkarmış olduğu yayınlar ile alanındaki ürünlerin, gelişmiş ülkelerdeki örnekleriyle haklı bir şekilde rekabet ederek, şekil ve içerik bakımından uygun, teknik ve estetik açıdan üstün bir seviyeye ulaşması için çaba sarf etmekte, ayrıca; yayınlarımızın üniversite eğitiminin genel amaçlarına ve temel prensiplerine uygun bir biçimde hazırlanmasına dikkat etmektedir.

Yayınevimiz, Ankara’da hizmet etmeye devam etmektedir.

BERİKAN ELEKTRONİK BASIM YAYIM

REKLAM, TURİZM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

Ahmet Deniz AĞCAYABANCIDİLDE YAYINLADIĞIMIZ ESERLERİN LİSTESİ

1. The Ontological Values of Existence From Literary Value to Ontological Value Lights Reflected in the Meaning of the Word  / ISBN:978-625-7049-08-5
Yazar:  Prof. Dr. Mehmet ÖNAL         

2. TURKEY’S DEFERRED MEMBERSHIP STATUS /  ISBN:978.625.7049.24.5
Yazar: Tuba IŞIKHAN MÜFTÜOĞLU

3. DAVAYA ADANMIŞ ÖMÜR – عمری نثارمبارزه
Yazar: Prof. Dr. E. Semih YALÇIN - Çeviren: Babek ŞAHİT / ISBN:978.625.7049.23.8 

4. İMAM MÂTÜRÎDÎ’NİN TEFSİRİ TE’VİLATÜ EHLİ’S-SÜNNE’DE (TE’VİLATÜ’L-KUR’ÂN) DİL MESELELERİالقضايا اللغوية في تفسير (تأويلات أهل السنة) -للإمام الماتريدي (333هـ) / ISBN: 978.625.7049.22.1  Yazar: Ahmad Nor Adeen KATTAN

5. Leader: Devlet Bahçeli/ ISBN: 978.605.7634.37.5
Yazar: Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN - Doç. Dr. Tuba GÜLTEKİN

6. KIRGIZ TÜRKLERİ TARİHİ / ISBN: 978.625.7049.17.7تاریخ ترکان قیرقیز       
Yazar: Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ - Çeviren: Maksud Şahbazi

7. STALİN İLE İHTİLALHATIRALARIM خاطراتم با استالین از دوران انقلاب / ISBN: 978.625.7049.12.2 Yazar: Mehmet Emin RESULZADE Çeviren: Babek ŞAHİT Editör: Rıza HEYET

8. Osmanische Frauen des 16.Jahrhunderts,dargestellt anhand publizierter Mühimme Defterleri / ISBN: 978-625-704918-4   Yazar: Fatma AKAY-TÜRKER

9. CLASSICAL SOCIOLOGY READINGS: READINGS ON GASTONRICHARD’S BOOK OF «INTRODUCTION TO SOCIOLOGY» / ISBN: 978-625-7049-08-5
Yazar: Prof. Dr. Emine ÖZTÜRK -Dr. Ali FİDAN

10. SOCIOLOGICAL ASSAYS / ISBN: 978.625.7049.11.5
Yazar: Prof. Dr. Emine ÖZTÜRK- Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN - Arş. Gör. Aynur ÇINAR

11. Under The Dome Of Cultural Heritage / ISBN:978.605.7634.97.9
Yazar: Prof. Dr. Cenk DEMİRKIRAN

12. Devlet Bahçeli Model in Political Communication: Wise Leadership  
Yazar: Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN - Doç. Dr. Tuba GÜLTEKİN / ISBN: 978.605.7634.53.5

13. Een leven, volledig toegewijd aan de publieke zaak Devlet Bahçeli Oorspronkelijke titel: Davaya adanmış ömür Devlet Bahçeli / ISBN: 978.605.7634.35.1
Yazar: Prof. Dr. E. Semih YALÇIN -Çeviren: Murat GEDİK

14. LES PROCÉDÉS NARRATIFS DANS«FEMMES» DE PHILIPPE SOLLERS
Yazar: Mehmet SAYIN / ISBN: 978.605.7501.58.5

15. IMPRESS YOUR LISTENER A Look Inside Daily English / ISBN: 978‐605‐9912‐23‐5
Yazar: Abdulvahit Çakır / Akbar Rahimi Alishah

16. WEAPONIZATION OF WATER: THECASE OF SARSANG RESERVOIR
Yazar: Tuğba Evrim MADEN- ISBN: 978.605.9912.58.7

17. ADVANCED TRANSLATIONMETHODS / ISBN: 975-8736-41-8
Yazar: Dr. Ahmet Ali ASLAN - YasinASLAN

18. History of Islamic Civilisation / ISBN: 978.625.7049.25.2 
Yazar: Prof. Dr. Seyfettin Erşahin 

19. THE ULEMA OF TURKEY ANDTURKISTAN IN MODERN TIMES: ECONCILIATION WITH THE WESTERN REFORMS AND REGIMES / ISBN: 978.625.7049.26.9
Yazar: Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN 

20. A study in Ordovician K-Bentonites of North America and Europe
Yazar: Elif Bilgehan MÜFTÜOĞLU / ISBN: 978-625-7049-29-0

21. Ebu Bekir İbnü’l-Arabi ve el-Emedü’l-aksa fi şerhi Esmaillahi’l-Hüsna Adlı Eseri /ISBN: 978-625-7049-30-6 Yazar: Prof. Dr. Ramazan BİÇER

22. ХАКАССКИЙГУМАНИТАРИУМ: ТЮРКОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ЭТНОГРАФИЯ, ФОЛЬКЛОР, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО,СОЦИОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА
Yazar: Timur B. DAVLETOV /ISBN:978-625-7049-31-3

23. FRANSIZCA DERSLERİ / УРОКИФРАНЦУЗСКОГО  / ISBN: 978-625-7049-35-1
Yazar: Valentin RASPUTİN - Çeviren: İmren ARBAÇ

25. Сказкотерапияв практике детского клинического психолога в России / ISBN:978-625-7049-49-8 Автор и составитель: Панфилова Марина Александровна
Yazar: Marina PANFILOVA

26. HISTORY OF RELIGIONS IN TURKEY AND REFLECTIONS ON INTERRELIGIOUSRELATIONS / ISBN: 978-625-7049-19-1 Yazar: Prof. Dr. Ali İsra GÜNGÖR

27. Background of Turkish Popular Piety and Islam among Chuvashes
Yazar: Durmuş ARIK / ISBN: 978-625-7049-50-4

28. Общие принципы профессиональной деятельности педагога
Yazar:
КЯМАЛЯ ТАХСИН КАРИМОВА (Kamala Tahsin KARİMOVA) /  ISBN: 978-625-7049-36-8

29. SHAMANISM: THE ANCIENT TURKIC CIVILIZATION / ISBN: 978-625-7049-53-5
Yazar: Timur B. DAVLETOV

30. INNOVATIVE APPROACHES IN SOCIAL SCIENCES IN THE CONTEXT OFARCHAEOLOGY, HISTORY, HISTORY OF ART, PHILOLOGY AND INTERNATIONAL RELATIONS /ISBN: 978-625-7049-67-2 Yazar: Nükhet ELTUT KALENDER

31. TOXIC THESES on CINEMA AND IDEOLOGY / ISBN: 978-625-7049-76-4
Yazar: Engin Kurtay & Ali Polat

32. TOXIC THESES on GEOPOLITICS / ISBN: 978-625-7049-51-1
Yazar: Engin KURTAY & Prof. Şener ÜŞÜMEZSOY

33. Exploring Turkey’s Energy Relations with Sub-Saharan Africa
Yazar: Safa USLU / ISBN: 978-625-7049-52-8

34. FROM FOUNDING VIOLENCE TO TERRORISM: PARTISAN IN CARL SCHMİTT’SPOLITICAL PHILOSOPHY / ISBN: 978-625-7049-93-1Editör: Hüdayi SAYIN

35. An Evaluation of Part-Time Work in the European Union Countries: A Cross-National Comparative Analysis / ISBN: 978-625-7254-34-2 Yazar: Dr. Çağlar DOĞRU

36. ENDOCRINE ANDMETABOLIC DISEASES / ISBN: 978-625-7457-61-3
Editörler: MD., Prof. Zahide DOĞANAY - MD., Ayşe YILMAZ - MD., Münire BABAYİĞİT

37. Editörler Dr. İsmet GÜN, Dr. Ali Cenk ÖZAY ve Dr. Özlen EMEKÇİ ÖZAY’ın “FERTILITY SPARING APPROACHESIN GYNECOLOGIC CANCERS” / ISBN: 978-625-7254-81-6

38. Editörler Assoc Prof Dr Ali Cenk Özay, Assoc Prof Dr Özlen Emekçi Özay, Assoc Prof Dr İsmet Gün’ün GYNECOLOGIC EMERGENCIES” / ISBN: 978-625-8365-35-1

39. Editörler Doç. Dr. Özlen EMEKÇİ ÖZAY – Doç. Dr.Ali Cenk ÖZAY’ın OBSTETRIC EMERGENCIES/ ISBN: 978-625-7457-86-6

40. Editörler Prof. Yurdanur Dikmen, Assoc. Prof. Dilek Yılmaz’ın CURRENTAPPROACHES IN HEALTH SCIENCES/ ISBN: 978-625-7254-76-2

41. Editörler Prof. Yurdanur Dikmen, Assoc. Prof. Dilek Yılmaz’ın CURRENTAPPROACHES IN HEALTH SCIENCES-II/ ISBN: 978-625-7254-99-6

42. Yazar Dr. Öğretim Üyesi Hayriye ALP’in COVID AND TRADITIONALCOMPLEMENTARY MEDICINE APPLICATIONS”  / ISBN: 978-625-7457-07-1

43. Editörler Mert TANAL ve Emre BOZKURT’un ESSENTIAL PRINCIPLES OF PANCREATIC CYSTICNEOPLASMS” / ISBN:978-625-7254-77-9

44. Yazar Prof. Dr. Muamer Suljić’in PROPEDEUTIKA INTERNE MEDICINE/ ISBN: 978-625-7254-63-2

45. Yazar Roza Djoleva Tolevska’nın ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ/ ISBN: 978-625-7254-69-4

46. Yazar Eldar QASIMOV ve Çeviren Sabina İSRAFİLOVA’nın ЦИТОЛОГИЯ (SİTOLOJİ)/ ISBN: 978-625-7254-58-8

47. Editör Sanem A. AYKAN’ın “HANDBOOK OF SACROILIAC JOINT” / ISBN: 978-625-7254-79-3

48. Yazar Hayriye ALP / “COPMLEMENTARYMEDICINE AND ADDICTION” / ISBN: 978-625-6428-38-6

© 2024   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri