KIRGIZ TÜRKLERİ TARİHİ


Büyütmek için resme tıklayın...
ISBN :
978-975-267-379-3
Yayınevi :
Berikan Yayınevi
Basım Yeri / Yılı :
Ankara / 2023
Sayfa Sayısı :
278
Ebat :
14 cm X 24 cm
Fiyatı :
Sorunuz..

Türk tarihinde pek derin izler bırakmasa da Hun, Kök Türk ve Uygurların devamı hiç şüphesizKırgızlardır. Asya’nın en eski Türk boylarından birisi olan ve mazideki Türkyurtlarını kısa bir zaman idare eden Kırgızlar konusundaki bilgilerimizmaalesef çok azdır. Hem Türkçe belgelerde, hem de Çin kaynaklarında onlarhakkında anlatılanlar bize göre yetersiz kalıyor. Dolayısıyla Kırgız dönemiTürk tarihi konusunda henüz pekçok şey karanlıktır. Bununla beraber diğer Türkkavimleriyle karşılaştırdığımızda ve Çince vesikalara bakınca en köklübilgilerin Kırgızlara ait olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü Kırgız etnik adıHunlardan itibaren takip edilebiliyor. Ancak Kırgızların konumu diğer Türkboylarından farklı bir durum sergilemektedir. Onların çağdaşı veya daha sonratarihte karşımıza çıkan bir kısım Türk kabileleri zamanlarına göre çok ileribir düzeyde oldukları gibi, çağa da ayak uydurabilmişlerdir. Kırgızlarda neyazık ki, bu özelliğe rastlamıyoruz. Tarihte ve günümüzde sosyal konum itibarıylaoldukça zayıftırlar.

Daha Hunlar devrinde, Türk-Hun birliği içerisinde gördüğümüz Kırgız Türkleri,sonradan Kök Türklerin, arkasından da Uygurların idaresi altında yaşadılar.Fakat bulundukları devletlerin yapısında her vakit huzursuzluk çıkardıkları birgerçektir. Bu durum itibara alınınca, belki Oguzlarla örtüşen taraflarıolduğunu söyleyebiliriz. Ne uzun bir vakit kendileri devletleşebildi, ne debaşkalarını kabullendiler. Türk boyları arasındaki bu tarihi rekabet veanlaşmazlık çok eski zamanlardan beri süre-gelmektedir. Türk milletinin pekçokgüzel huyuna karşılık, bu durum onun önemli bir eksikliğidir.

© 2024   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri