ALEVÎLİK-BEKTAŞÎLİK


Büyütmek için resme tıklayın...
ISBN :
978.975.267.622.0
Yayınevi :
Berikan Yayınevi
Basım Yeri / Yılı :
ANKARA / 2019
Sayfa Sayısı :
288
Ebat :
14 cm X 24 cm
Fiyatı :
Sorunuz..-Abdal MûsaTekkesi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma-

Alevîlik-Bektaşîlik, Türkiye’de son yıllarda üzerinde en çok durulan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihte olduğu gibi bugünde Türklerin dinî, siyasî, sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yeri olan Alevîlik-Bektaşîlik, yaşanan değişim süreciyle birlikte yeniden Türk aydınının gündemine girmiş ve bu hususta birçok çalışma yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmaları teorik ve ampirik olmak üzere kategorize edebileceğimiz gibi,akademik ve amatör olarak da değerlendirebiliriz. Söz konusu değerlendirme nasıl yapılırsa yapılsın bu alandaki akademik çalışmaların eksikliği açıkça hissedilmektedir. Dolayısıyla günümüz Alevîlik-Bektaşîliği ile ilgili sağlıklı verilere ulaşabilmek için yapılacak çok sayıda ampirik araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür çalışmalarda son yıllarda bir artışın olduğu görülmekteyse de henüz yeterli düzeye ulaşmamıştır. Bu itibarla özellikle din bilimleri araştırmacılarına bu hususta büyük görevler düşmektedir.

Günümüzde Alevî-Bektaşîlerin inanç, ibadet ve sosyal hayatla ilgili tutumlarını tespit ve tahlil etme amacını taşıyan “Alevî-Bektaşî Geleneği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Abdal Mûsa Tekkesi Örneği)” adlı çalışma, bu alanda hissedilen bilgi boşluğunu gidermeye yönelik akademik araştırmalardan biri olacaktır.

Araştırma Giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Girişte araştırmanın konusu, önemi, amacı ve yöntemi ile ilgili hususlar üzerinde durulmuştur.Birinci Bölüm’de Alevîlik-Bektaşîlik ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.İkinci Bölüm’de Abdal Mûsa ve Abdal Mûsa Tekkesi’nin Alevîlik-Bektaşîlik içinde tarihte ve günümüzdeki misyonları ile ilgili bilgiler verilirken, Abdal Mûsa’nın hayatı, yaşadığı dönem, Tekke’nin kuruluşu ve geçirdiği evrelere değinilmiştir.Üçüncü Bölüm’de uygulamalı araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda Alevî-Bektaşîlerin inanç, ibadet ve sosyal hayat ile ilgili tutumlarına etki eden faktörler bağlamında analizler yapılarak yorum ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Dördüncü Bölüm’de sonuç, genellemeler ve önerilerde bulunulmuştur.

© 2021   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri