GENÇ YOLCULAR MECMUASI (1919-1920)


Büyütmek için resme tıklayın...
Yazar : Melih EREZ
ISBN :
978.605.966.124.9
Yayınevi :
Kurgan Edebiyat
Basım Yeri / Yılı :
ANKARA / 2016
Sayfa Sayısı :
136
Ebat :
14 cm X 21 cm
Fiyatı :
Sorunuz..

Genç Yolcular, Aralık 1919 ile Mart 1920 tarihlerinde“onbeş günde bir çıkar ilim ve sanat mecmuası” ibâresiyle toplam altı sayı olarak yayımlanmıştır. Müdürlüğünü M. Servet’in üstlen­diği dergide genç yazarların yanı sıra edebiyat camiâsında yer edinmiş, iyi tanınıp bilinen önemli isimler de yer almıştır. Dergi­de rast gelinen imzalardan bazıları Mehmet Âkif,Ahmet Hâşim, Ziya Gökalp, Rıza Tevfîk, Kemâlettin Kâmî, İhsân Raîf, Mustafa Şekip, Selâmî İzzet, Hâtemî Senih ve Sadri Edhem’dir. Daha zi­yâde gelenekten kopmadan milliyetçi ve manevîyâtçı bir düs­tûrla eser vermeyi gaye edinen sanatçılardan oluşan yazı kad­rosu, şiir ağırlıkta olmak üzere felsefeden rûhiyâta, hukuktan içtimâ îyâta, doğu-batı edebiyatlarına, tenkîd yazılarına,dil me­selelerine ve edebiyat bahislerine uzayan bir çizgide edebî me­tinler kaleme almıştır.

Genç Yolcular mecmuasının yayımlandığı dönemde sanat-edebiyat çevrelerindeki yerini belirlemek ve etkinliğini göster­mek adına yapılan bu çalışmada derginin altı sayısının tahlilî fihristi hazırlanmış;seçilen yazı ve şiir örnekleri yeni harflere aktarılarak okurların ilgisine sunulmuştur. Genç Yolcular’da ya­yımlanan metinler, kaleme alındıkları dönemden önemli bir kesit sunmakta; edebiyât dergilerinin, ürünü oldukları döne­min edebî karakterini yakalamak noktasında etkili bir imkân sunduğu gerçeğini desteklemektedir.

© 2020   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri