İSLAMLIK VE TÜRKLÜK


Büyütmek için resme tıklayın...
ISBN :
978.975.267.286.4
Yayınevi :
Berikan Yayınevi
Basım Yeri / Yılı :
ANKARA / 2014
Sayfa Sayısı :
334
Ebat :
14 cm X 24 cm
Fiyatı :
Sorunuz..

Türklerin / Türk Milletinin kimliğinin iki önemli öğesi vardır. Bunlardan biri Din / İslâm, diğeri de Türklüktür. İslâm ve Türk/ İslâmlık ve Türklük, birbiri ile bütünleşmiş iki temel terimdir. Bu iki değer; Türk Milleti'nin vazgeçmediği ve vazgeçemeyeceği, birbirinin "tamamlayıcısı/bütünleyicisi" değerlerdir. Bu değerler, aynı zamanda birbirinin varlık ve yaşayış sebebidir. Türklük ile İslâmlık kavramlarının, özünde birbirine alternatif olması ve karşı karşıya gelmesi mümkün değildir. Çünkü İslâm; Türk Milleti tarafından şeksiz-şüphesiz ve samimî olarak kabul edilmiş; kimliğinin "olmazsa olmaz parçası"yapılmıştır. Bu öyle iç içe girmiş ki; biri söz konusu olunca diğeri hatırlanır olmuştur.

İslâm, en son ve "en ekmel" dinin adıdır. İslâmlık da; Türk Milleti tarafından kabul edilmiş,kurumlaştırılmış ve yerleşip benimsenmiş İslâm'ı /Müslümanlığı ifade etmektedir.

Türk, başta Asya ve Doğu Avrupa olmak üzere dünyada yaşamış ve yaşamakta olan, Türkçenin çeşitli lehçelerini konuşan Turanî kavimleri; Türklük de, Turanî kavimlerin oluşturduğu kurumlaşmış ve kök salmış topluluğu, kendini Türk hisseden ve Türk Kültürü etrafında oluşmuş Türk Milletini ifade etmektedir.

Bu kitapta İslâmlık ve Türklük; özelde Türk Milleti, genelde Türk soyundan olmasa da Türk Kültürü ile tanışmış olan Müslüman toplulukları ve Müslüman olmamakla beraber Türk Kültürü ortak paydasında buluşan toplulukları da kapsayacak genişlikte ele alınmıştır.Bundan dolayı herkes, bu eserde, şöyle veya böyle kendisini bulabilecek ve "ortak payda"yı görebilecektir.

Kitaba ad olan İslâmlık ve Türklük; aynı zamanda kuşatıcı iki terimdir ve bütün dünyayı kucaklamaktadır. Türklük ile hem Müslüman olan %98'lik Türk boyları hem de % 2'lik Müslüman olmayan Türk boyları; İslâm ile de hem Müslüman olan Türk Dünyası hem de Türk olmayan bir buçuk milyarlık Müslüman Dünyası; İslâmlık ve Türklük bileşkesi ile de bütün insanlık kucaklanmaktadır.

İslâmlık ve Türklük kitabı; en az binbeşyüz yıllık bir dünya turu yaptırmakta ve bazı bilgileri özet olarak vermektedir. Bu kitapta; İslâmlık ile Türklüğün nasıl uyumlu bir "ikili" oluşturduğuna, İslâm'ın Türklüğe ve Milliyetçiliğe olumlu bakışına, bu konuda yapılan tartışmalara özet olarak yer verilmiştir. Tartışılan konular, okuyuculara ufuk açmaya, başka şekillerde de bakılabileceğine, olumsuz anlayışların neler olduğuna, Irkçılığa İslâm'da cevaz verilmediğine,Milliyetçiliğin Irkçılık olmadığına ışık tutacak ve düşünmeye imkân verecek niteliktedir. Çünkü Türk Milletinin tarihinde; "Irkçılık" olmamıştır,insanlar soyu ve sopu ile değil yaptıkları / ehliyeti ile değerlendirilmiştir.

İslâm, Türk'ün "koruyucu zarfı"; Türk,İslâm'ın "şahlanışının ve yayılışının şartı" olmuştur. Yüzyıllardır Türkiye'deki ve Balkanlardaki Türkler, bu iki özellikleri ile var olmuş ve kimliklerini bu iki değer oluşturmuştur. Sancak Müftüsü, 1996 yılındaki bir konuşmasında, bu durumu "Ben Boşnağım ama Türk'üm...'Kalu Belâ'dan beri Türküz... Çünkü biz Türk kültürü ile Müslüman olduk ve kendimizi Türk hissediyoruz..." diyerek vecizbir şekilde özetlemiştir.

Elinizdeki bu kitap; ayrışmayı değil birleşmeyi,uzaklaşmayı değil yakınlaşmayı, dışlamayı değil kucaklamayı,   "ortak   payda"da   birlikte   yaşamayı  hedeflemektedir.

© 2022   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri