Mustafa Kemal Paşa’nın ANADOLUYA GEÇİŞİ


Büyütmek için resme tıklayın...
ISBN :
978.975.267.653.4
Yayınevi :
Berikan Yayınevi
Basım Yeri / Yılı :
ANKARA / 2021
Sayfa Sayısı :
325
Ebat :
14 cm X 24 cm
Fiyatı :
Sorunuz..
Bu eserin hazırlanış gayesi Asım Usun 11 Ekim 1956 tarihli Mustafa Kemale atfettiği şu sözlerin cevabını bulmaktan ibarettir. “İstiklal tarihinin başı ve başlan¬gıcı olmak üzere benim İstanbul’daki faaliyet ve temaslarım henüz herkesçe malum değildir.”
Bu hassas dönemi inceleyenler yapmış oldukları kıymetli araştırmalarda bazı noktaları eksik bırakmış¬lar, bu durum ise Mustafa Kemal Paşanın Anadolu’ya geçmesinin sebep ve sonuçları hususunda hâlâ tartışmaların devam etmesine neden olmuştur. Mustafa Kemal Paşanın niçin ve hangi şartlarda Anadolu’ya çıktığı sorusunun cevabını o günlerin tarihi hadiseleri içinde aramak “tarihi gerçeklik” adına takip edilmesi gereken “resmi tarih”, “Alternatif tarih” veya “öteki tarih” gibi isimlendirmelerden kaçınarak tartışılan hadiselerin belgelerini ortaya koymak suretiyle okuyucuyu ve zamanı “mutlak hakem” tayin edebilmektir.
Daha önce yazılan makaleleri bir araya getirerek yeni bir yöntemle ortaya koymaya çalıştığımız bu eserde; mütareke sürecinde Mustafa Kemal Paşanın İstan¬bul’da nasıl bir yol takip ettiğini her yönüyle incele¬mek ve onun Anadolu’ya geçişinde rol oynayan faktörleri tek tek tespit etmek amaçlanmıştır. Bunu yaparken 90 yıldır telif, tetkik ve hatıra türü eserlerde sürdürülen Sultan Vahideddin-Mustafa Kemal Paşa kavgasına tarihi gerçeklik adına cevap verilmeye çalışılmıştır. Olaylara bakış açımız sebep-sonuç ilişkisiyle ele alınmış, böylece sadece hikâye olmaktan çıkaracağımız tarihi meseleler okuyucuya belgelenmiş bir şekilde ve inkârı mümkün olmayan delillerle sunulmuştur. Bütün bunları yaparken sadece eskiyi ihya etme gayreti içinde olmadığımız gibi, yeni dönemin oluşumundaki sancılar ve sıkıntılar da gözlem altına alınmıştır. Tarihi olayların değerlendi¬rilmesinde sadece kişilere bağlı kalınmamış ve böylece vakanüvislerin sıkça yaptıkları değer yanılgılarına düşülmemeye çalışılmıştır.© 2021   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri