Gençlik Hevesinden Sosyal Realist Söyleme MAVİ Dergisi


Büyütmek için resme tıklayın...
Yayın Haz. : Dr. Özgür İLDEŞ
Yayın Haz. : Dilan KOCA
ISBN :
978.975.267.959.7
Yayınevi :
Kurgan Edebiyat
Basım Yeri / Yılı :
ANKARA / 2015
Sayfa Sayısı :
150
Ebat :
14 cm X 20 cm
Fiyatı :
Sorunuz..
Toplumsal değişimin güçlü şekilde yaşandığı 1950’li yılların Ankara’sında bir grup edebiyat heveslisi gencin “hürriyetin ve barışın rengi olan” Mavi diye adlandırdıkları bir dergi etrafında bir araya gelmeleri Türk edebiyatında önemli değişimlerin habercisi olacaktır. 1 Kasım 1952 ve Nisan 1956 tarihleri arasında 32 sayı yayımlanan Mavi dergisi, dönemine damgasını vuran edebiyat dergilerinden birisi¬dir. Belirli bir poetikası olmaksızın, heterojen yapılı, kimlik arayışında ve derleme bir üslupla yazı faaliyetine başlayan Mavi, öncelikle önlerinde bir engel olarak beliren “ön¬cüleri, edebî değerler sistemini ve Garip şiirini tartışmaya açarak Batılı anlamda bir edebî yeniliğin kapısını aralamak ister. Attilâ İlhan’ın kol kanat gerercesine âdeta başyazar olarak dergiye gelmesiyle birlikte Mavi, poetikasını oluşturur ve Sosyal Realist bir anlayışın sözcülüğünü üstlenir.
Attilâ İlhan’ın dergideki ağırlığı nedeniyle “Baylancılar” adıyla anılan sanatçıların ilgilendiği ve yazılarını yayımlattıklan bir dergi olan Mavi, bilhassa Attilâ İlhan’ın Sosyal Realist söylemi nedeniyle, dönemin edebiyat dün¬yasındaki geleneksel söyleme sahip dergiler tarafından polemiklerin ortasına çekilir. Dönemi içinde bir edebî yeniliği zorunlu gören Mavinin; Garip şiirine karşı çıkarak imaja, duyguya ve söz sanatlarına dayalı şiiri öncelemesiyle İkinci Yeni’nin zeminini hazırladığının kabul edilmesi ayrıca bir ilgiyi de üzerine çekmektedir.
Mavi, edebiyatımızda hercai bir gençlik hevesinden siste¬matik bir söyleme geçişin somut örneği olması bakımından da önemlidir.


© 2020   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri