Türkistan’dan Türkiye’ye ALEVÎLİK- BEKTAŞÎLİK (Dinler Tarihi Açısından Bir Yaklaşım)


Büyütmek için resme tıklayın...
ISBN :
978.975.267.536.0
Yayınevi :
Berikan Yayınevi
Basım Yeri / Yılı :
ANKARA / 2019
Sayfa Sayısı :
336
Ebat :
14 cm X 24 cm
Fiyatı :
Sorunuz..
"Alevîlik-Bektaşîlik", günümüzde, hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde olan konulardan biridir. Bu alanda özellikle son yıllarda önemli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların bir kısmı; siyasî ve ideolojik niteliklidir; bir kısmı da samimî ve olumlu, "iyi niyetli ve çözüm içerikledir. Elinizdeki bu kitapta da; iyi niyet, samimiyet ve katkı esas alınmıştır.
Türkiye'deki Alevîlik-Bektaşîlik konusu; hemen hemen her bilim dalınca çalışma konusu yapılmıştır. Buna karşılık "Türkler’e Özgü Alevîlik-Bektaşîlik"; geçmişten günümüze ulaşan bir bütünlük içeri¬sinde, Dinler Tarihi açısından çalışma konusu yapılmamıştıır. Dinler Tarihi açısından bir eksiklik olarak görülen Türkiye'deki Alevîlik- Bektaşîlik, burada, Dinler Tarihi perspektifinden bir deneme niteli¬ğinde ele alınmıştır. Çünkü Türkiye'de yaşatılan Alevîliğin- Bektaşîliğin; Türklerin İslâm Öncesine, İslâmî Döneme ve İslâm Son¬rasına dayanan "üç ayağı” vardır.
İslâm Öncesi, Türk inanç ve Kültürü ile; İslâm Dönemi, o dönemde yaşanan bazı olaylar ve Türkler'e yansıması ile; İslâm Sonrası da önceki inanışlar ile İslâmî bazı inanışların harmanlanması ve yaşanmış bazı olaylarla da ilişkilendirilerek kaynaştırılması ile ilgili¬dir. Bu noktalar; Türk Tarihi’nde "güzellikler” olarak değerlendiril¬mesi gerekirken, zıtlaşmanın ve kamplaşmanın odağı haline getirilmiştir. Bu zıtlaşmaya ve kamplaşmaya, geçmiş dönemlerdeki yönetimin ve yönetim anlayışının katılması da konunun siyasallaşma¬sına sebep olmuştur. Bu yaklaşım tarzı; Türk Milleti'nde, "Kırılma", "Ayrışma" ve "Buluşma" noktalan olarak nitelendirdiğimiz önemli gelişmelerin yaşanmasına yol açmıştır. Buluşma Noktası da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “Kuruluş Felsefesidir. Türk Milleti anlayışı¬dır ve Atatürk'tür.
Türkistan'dan Türkiye'ye Alevîlik-Bektaşîlik; özet bir şekilde burada, Hz. Ali'yi temel alan, Ahmet Yesevî'de şekillenen ve Hacı Bektaş Veli'de olgunlaşıp Türkiye'ye taşınan bir “Alevîlik-Bektaşîlik" olarak ele alınmıştır.


© 2022   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri