DİNLER TARİHİ


Büyütmek için resme tıklayın...
ISBN :
978.605.2030.19.6
Yayınevi :
Berikan Yayınevi
Basım Yeri / Yılı :
2020
Sayfa Sayısı :
592
Ebat :
17 cm X 24 cm
Fiyatı :
Sorunuz..

 

Yer yüzünde yedi buçuk milyar civarında insan yaşamaktadır. Bu insanların yaklaşık yedi milyarı şu veya bu dinin mensubudur. Her hangi bir dine mensup olmayanlar ile inancı bilinemeyenlerin oranı genel nüfus içinde oldukça düşüktür. Bu durum; insanoğlu için dinin vazgeçilmez olduğunu/dinsiz insanlar" olsa da "bir toplumun toptan dinsiz olmadığım" ortaya koymaktadır. Bu nedenle dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun benimsediği dinleri ve bu dinlere dayalı kültürleri tanımak önem taşımaktadır.

Günümüz teknolojisinin gelişmesi ve internet ortamının/ağ erişimleri­nin yaygınlaşması; dünyayı küçültmüş, insanların birbiri hakkında bilgi edin­me yollarını ve imkânlarını artırmıştır. Bu gelişmeye paralel olarak tarihte olduğu gibi günümüzde de vazgeçilmezliğini koruyan din/dinler hakkındabilgi sahibi olma arzusu; her aydın hatta her insan için vazgeçilmez bir gerekli­lik haline almıştır. Söz konusu edilen gereklilik, günümüzde bir ilâhiyatçı, bir din görevlisi, bir "din bilgini" ve bir araştırıcı hatta bir diplomat için daha da önem kazanmıştır. Çünkü bir din hakkında konuşup yazmak,yorum ve karşılaş­tırma yapmak,muhatapla olumlu diyalog kurmak,dışişlerinde ve uluslararası ilişkilerde başarılı olmak; kişinin mensubu olduğu din başta olmak üzere diğer dinleri tanımakla/bilmekle yakından ilgilidir.

Dinleri tanımanın ve bunlara dayalı kültürleri bilmenin yolu da Dinler Tarihi'n den geçmektedir. Zaten Kanunî Sultan Süleyman'ın, Süleymaniye Camiî Vakfiyesi'nde, Süleymaniye Camii imamında aranacak vasıflar arasına,"İslâm'ın yüce gerçeğini ortaya koyabilmesi için Mukayeseli Dinler ve Dinler Tarihini bilecektir" şartını koyması Dinler Tarihinin / Dinler Tarihi kitabının önemi için dikkate değer bir örnek olmalıdır.

Elinizdeki Dinler Tarihi kitabi; genel "din kültürü" ve yeryüzünde yaşa­yan bütün dinler/İlkel Kabile Dinleri yanında din kabul edilmiş 14 din hakkında genel hatlarıyla bilgi vermektedir. verilen bu bilgiler; hem insanlararası ilişki­lerde hem uluslararası ilişkilerde hem diplomaside hem de"Dinlerarası Diya­logca faydalı olacak/yararlanılacak bilgilerdir.

Özet olarak bu kitap;"Bir kılavuzdur/rehberdir","yol haritasıdır", "dinler ansiklopedisidir" ve kaynak eserdir.

© 2022   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri